Pasaulio paveldo vadovas

Atsisiųsti mokymo vadovą galite adresu www.unesco.lt/r/KIT

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Švietimo kaitos fondu ir Jungtinių Tautų Vystymo programa, išleido UNESCO parengto mokymo vadovo pedagogams "Pasaulio paveldas — jaunimo rankose" (World Heritage in Young Hands) lietuviškąjį vertimą. UNESCO Pasaulio paveldo centro ir UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklo parengtas mokymo vadovas jau yra išverstas į daugiau kaip 20 kalbų ir plačiai naudojamas visame pasaulyje. Nuo šiol ir Lietuvos mokyklų pedagogai turės mokymo priemonę jaunųjų paveldo saugotojų ugdymui.

http://www.fitness-shop.lt/biostenix-sensi-oil-puiki-ausu-higiena/
Problém s nasloucháním? Check<<
http://www.fitness-shop.lt/biostenix-sensi-oil-puiki-ausu-higiena/
Lietuvos mokyklose iki šiol nebuvo dėstomi kultūros ir gamtos paveldo dalykai, todėl didžioji dalis jaunimo apie paveldą žino labai mažai. Tuo labiau, tik nedaugelis yra girdėję apie Pasaulio paveldo sąrašą ar Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą, kuriuose yra įrašyti net šeši Lietuvos paveldo objektai (Istorinis Vilniaus senamiestis, Kuršių nerija, Kernavės archeologinė vietovė (Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas), F.G.W.Struvės dienovidinio lanko geodeziniai punktai, Kryždirbystė ir kryžių simbolika ir Dainų švenčių tradicija ir simbolizmas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje). Pasaulinės reikšmės paveldo objektais yra pripažintų vietovių ir mums artimose šalyse: Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijos Federacijoje. Keliaudami net nesusimąstome, kad Vilniaus senamiestį, Egipto piramides, Luaros slėnio pilis, pasvirusį Pizos bokštą ir visus įspūdingiausius pasaulio gamtos ir kultūros paveldo objektus vienija pasaulinės reikšmės kokybės ženklas — UNESCO Pasaulio paveldo sąrašas. Jame esančias vertybes valstybės įsipareigoja saugoti ir globoti savo ir viso pasaulio piliečiams, šiandienos ir ateities kartoms. Tai liudija apie ypatingą poreikį mokyti jaunąją kartą apie šimtmečius kurtų žmonijos ir žemės turtų svarbą, ugdyti teisingą supratimą bei pagarbą.

https://kankusta-duo.com/cz/Mokymo vadovas "Pasaulio paveldas — jaunimo rankose" — pirmasis žingsnis siekiant papildyti Lietuvos mokyklų programą mokymu apie pasaulio paveldą. Tikimės, kad leidinys padės ne tik supažindinti jaunimą su vertingiausiais kultūros ir gamtos paminklais, bet ir paskatins aktyviai prisidėti prie paveldo išsaugojimo, kartu ugdys jauno žmogaus atsakomybę už kultūros ir gamtos paveldo vertybių išsaugojimą. Taip pat sustiprins Lietuvos mokyklų gebėjimus skleisti pagarbos gamtos ir kultūros paveldui idėjas, formuoti pozityvų jaunimo požiūrį ir elgseną paveldo atžvilgiu bei stiprins mokytojų įgūdžius ir reikiamą kompetenciją, dėstant šį naują dalyką. Leidinyje pateikiamos praktinės paveldosauginės veiklos rekomendacijos ir pasiūlymai. Naudodami mokymo vadovą, mokytojai išmoks įtraukti mokinius į paveldo švietimą bei jo išsaugojimo veiklą, kurti ir įgyvendinti kultūrinius-kraštotyrinius projektus, skatinančius mokinius domėtis, kaupti, sisteminti ir dalytis informacija apie savo gimtinės tradicijas, architektūros, kultūros ar gamtos vertybes, skatins bendradarbiauti su vietinės bei nacionalinės reikšmės paveldo vietovių, muziejų darbuotojais, specialistais ir vietos bendruomenėmis.

Rengiant lietuviškąjį vertimą ir jį pritaikant mūsų ugdymo sistemai, daug prisidėjo Lietuvos paveldosaugos, aplinkosaugos specialistai, nematerialiojo paveldo puoselėtojai, UNESCO asocijuotųjų mokyklų projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojai. Lietuviškasis mokymo vadovas "Pasaulio paveldas — jaunimo rankose" pasipildė įdomia informacija apie Lietuvos ir kitų valstybių paveldą, architektūros, kultūros tradicijas, istoriniais faktais, taip pat konkrečios veiklos pasiūlymais, užduotimis, testais, žaidimais.

Artėjančių metų pradžioje visos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos kartu su mokymo vadovu gaus ir skaitmeninę vaizdo plokštelę "Lietuviškas kalendorius", supažindinsiančia su gražiausiomis ir svarbiausiomis lietuvių šventėmis. Tikime, kad tai bus puiki medžiaga praturtinsianti pamokas apie Lietuvos nematerialųjį paveldą.

2007-ųjų metų pradžioje bus pradėti rengti mokomieji seminarai mokytojams, padėsiantys naudotis šia nauja priemone, diegiant paveldo temas dalykų programose. Mokymo vadovo pristatymo programoje siūloma bendrųjų dalykų programą sieti su gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimo svarbos aspektais. Mokymo vadove pateikiami Švietimo plėtotės centro specialistų pasiūlymai, rekomendacijos kaip tai padaryti. Siūlomi ugdymo metodai taip pat skatina plėsti kontaktus su vietos ir valstybinėmis institucijomis, atsakingomis už paveldo apsaugą: muziejais, gamtosaugos organizacijomis, į paveldosauginę veiklą įtraukti bendruomenę, skatina glaudesnį bendradarbiavimą tarp pedagogų, skatina pedagogus pačius ieškoti naujų metodų, darbo krypčių, patiems inicijuoti įvairius projektus, ugdančius mokinių saviraišką, kūrybiškumą, tyrėjų įgūdžius, taip pat ugdyti besimokančio jaunimo bendravimo įgūdžius, gebėjimą valdyti ir spręsti vidinius bei tarpusavio konfliktus, išmokti argumentuotai ir logiškai dėstyti mintis, išklausyti oponentą ir tolerantiškai diskutuoti paveldo apsaugos klausimais.

Sudarydama mokytojams galimybes įgyti kompetencijų mokymui apie pasaulio paveldą, programa sustiprins Lietuvos mokyklų gebėjimus ugdyti kultūros ir gamtos paveldą pažįstančius ir jo apsaugos svarbą suvokiančius, aktyvius ir sąmoningus Lietuvos piliečius. Sėkmingas šios mokymo programos įdiegimas prisidės prie bendros išsilavinimo kokybės, gebėjimo pritaikyti įgytas žinias gyvenime, sėkmingos adaptacijos besikeičiančioje aplinkoje užtikrinimo.

Programoje taip pat numatoma gerosios patirties pritaikant metodinę medžiagą sklaida, konsultavimas, nesėkmių taisymas praktine veikla. Visa tai leis nuolat atnaujinti mokymo vadovą "Pasaulio paveldas - jaunimo rankose", rengti ta tema įvairius seminarus bei tyrimus.


_Mokytis gyventi kartu
_Learn to live together
_Apprendre a vivre ensemble
_Aprender a vivir juntos
   
Interneto svetainę remia AB "Lietuvos telekomas" paramos švietimui programa "Kompasas".